X̌ikwor Bazme šoiri woz Baydgʉyi

X̌ikwor Bazme šoiri woz Baydgʉyi

Wu4g d/ Gulmit }ikwor zike 8oyiret baydguyve yi bazm zavovd. Hayem saqofati bazme intizom Wakxi Tojik Cultural Associatione ruhe rawon =sto4 Muhammad Rahbare d/ ]= xun ]etu. Hadem bazm nung niye9k ]ik 8oir Nazir Ahmad B=lb=len b/8xa Amanullah No1iz, %ulom Boqir Haider, Shojahon, Sayedullo, Mirboz woz Muhammad Rahime ]= kalomev joyd.
}ik bayd guy Aliamon Gojali, Riaz Sahar, A8iq Ali, Didor Karim Bori woz Jahonzaibe p/ ]= x=8 owoz woz x=8ruy baydvenev yem bazm zavovd. +sto4 %ulom Beeg, Gulbayoz, Muzafardin8o, Rahom woz Rahmatullo woz digar =sto4ve pe sozu nawozenev yem bazmev xub zavovd.
Yem bazme aks hat Pomir {imes tayinit.

About author

admin

gulmitwala@gmail.com