Šǝpʉn X̌ik, X̌ik Šǝpʉne Oxiri Šǝpʉniɣ̌, Jubliee Art Festival Pokistonen cǝbasep niv dǝ Lisbon Purtugal Julay ye mʉy dǝ beyn ul aqwomi Art Festival disven. Yem filmi X̌ik nǝjwon aks geerve xʉšruy yark. Hayem filmev dʉnyowe muxtalif mʉlkve be disvetk. Šǝpʉn X̌ik…. Northwind Fileme hayeme jǝnaw digar filmev be sǝkRead More →

Gilt-Baltistone lup Wuzir, Hofiz Hafiz ur Rehmon, yezi Gulmite dowra kert. Yowe dǝ jǝlasa dǝ x̌ʉ qǝsa Gojale Zilaye Hunza-e yi alag Sub-Division x̌ake elon be kert. Cen bǝšxa yowe KKH zamine muowiza yan muyer oxir batken rǝδore wadaen qiti qiti Šingšal woz Čipursane saḍak, Gulmit Girls Degree College, MurxunRead More →

Karači Pokiston: Yezi Ishkoman Wakhi Welfare Organization (IWWO), yoy Ṣ̌iqamane X̌ikve Behbude Idora, dǝ ṣ̌are Karači yi maraka lekert. Hadem marakaev X̌ikve lup tǝdode širkat kert woz yeme maqsad talime meydone bobat ogohi, X̌ikwor zike tariq wo tarvwej, sǝqofate tariqi bobat serk cǝ meren qisaen qiti qiti Gojalet Šiqamane X̌ikverRead More →

Wakhi Tajik Culture Association (WTCA), kumdi ki X̌ikve yi sǝqofati numoyinda idora tey, ṣ̌eɣ̌ ohdedorvev muqǝrar kert. Yave taqǝruri dǝ Gulmit dǝ idorahe yi maraka vite. Hadem marakaev Kʉnjʉδ woz Ṣ̌iqamanen X̌ik yʉrt dorve, adibve woz šoirve širkat kert. Da marakaev mutafiqa towrer yem feysla kert ki cǝ sarnep yemRead More →

Yezi dǝ Gulmit Taɣ̌me rasm šexste. Taɣ̌mi zǝrhate yarke šogʉn woz bǝhoriye wuzayne iloni. Yeme aks bandieṣ̌ save xizmat drem piš caren.   Yem rasme bobat mazid joyne hat Gule Gulmite Facebbook tayin carit.Read More →