Name : admin

Email : gulmitwala@gmail.com

Hazir Imome Diamond Jubilee Darbor

Hazir Imome Diamond Jubilee Darbor

Hozir Imom, Noor Mowlona Shoh Karim Al Hussaini, Čitror woz Geelt Baltistone Jǝmoateri x̌ʉ Dimond Jubileeye darbore šarf baxšiš kert. Yem darborištev dǝ Garmčašma, Buni, Tawuz woz Aliabod vite. Hadem muqayi Hozirm Imome sǝk x̌ʉ muridve zur dix̌tk ki hukmate waxte wafodor halit woz de digar maslkven vʉruʉtiɣ̌e xiṣ̌iɣ̌ qoyum...

Read more
KADO IFC Numoiš

KADO IFC Numoiš

KADO, kumdi ki dǝ kʉnjʉδ taraqiye yi idora teya IFC World Banke madadni dǝ Gulmit, Aliabod woz Nosirabod sǝk pokiza tǝwanoyi yi xǝbar rǝδore yi rworong ruydode ehtemomi x̌etu. Hadem muqaev xalgve dǝ kʉnjʉδ barqe xǝrob holote made nazar sǝk yire voyn čorj wocn x̌e naɣ̌d la cǝ barqen beɣer...

Read more
X̌ik Qǝlamkorve Maraka

X̌ik Qǝlamkorve Maraka

Dǝ Aliabod, Kʉnjʉδ Wakhi Language Forum, X̌ik Zǝbone qǝlamkor woz sohebe adabve yi maraka, vite. Hadem marakaev sǝk X̌ikwor zike rasmulxat, qǝlamkoriye andoz woz yem zike tǝr pʉrʉt yondake hat yi idorahe bobatev ki kum uburi kameṭev dǝ Passu qoyum x̌etu, yave x̌ʉ yark dǝ marakahe pʉrʉt piš kert. Sǝkem...

Read more
Iloqayi Zikve Dǝ Nisobe Šomil X̌ake Bobat Maraka

Iloqayi Zikve Dǝ Nisobe Šomil X̌ake Bobat Maraka

Hʉkmate Geelt Baltistone iloqoyi zikve taraqi rǝδowe talwisahe desti yez wuδg yem iloqahe Panʒved zǝbon, Ṣ̌ena, Balti, Khowar, Brušaski woz Waxi zike qoyda tarteeb rǝδowe yarki jori. Magam yem zikve rasmulxat ne wocne sababni xeli sargǝrdoniɣ̌ be pydo vitk. Hadem batkev sarokori sataher ro sǝk Ṣ̌ena zike qoyda yark x̌ake...

Read more
Wakhi Orthography Workshop

Wakhi Orthography Workshop

Dǝ Passu, Gojal Forum for Language Initiative (FLI) woz Initiative for Promotion of Pamiri Art and Culture (IPPAC) ištiroken tru tworʉng Wakhi Orthography Workshop šexste. Hayem workshope maqsad X̌ikwor zike dǝrʉst qǝlamkoriye riwoj kǝṭak woz yowe taraqi rǝδor tu. Hadem workshop Gojale har diyoren X̌ikwor zik yark x̌ak kuzg qǝlam...

Read more