M=boraki Woxoni yoy M=borak Qadam Waxoni yi Ismoyli sufi 8oir, usto4, sitora 8inos, woz yi Ismoili olim tu. Wu4gev save halak woz yark ]ake jayerev yi x=8ruy ajoyib xonae surat 4etk, wozev tame nunget yarken yowe z/vvetk. Tame nungen hayem ajoyib xonayi d/ Badax8one Yamg nung diyor. Yem ajoyib xonaeRead More →

Islomabod, Pokiston: Islomabod Adabi Jalasa d/ Pokistone poyaye taxt Islomabod t/r yand niye9te. Hadem jalasaev ce putun Pokistonen nung niye9k adeebve 8irkat kert. Camven bi8xa }ik zike nung niye9k adeeb, 8oir, usto4 woz mahire taleem Nazir Ahmad B=lb=l be dem jalasa }ik zike numoyindagi kert. Hayem muqaer B=lb=le ]= kalomRead More →

Yem qisayi ce tat p=pven de wu4gu nasl 6/tetk. }an ne9 ki wineki awal inson tiwetk. Qsayi -i ki bu v=r=tev tiwetk. Ya lup -aq sada woz ya -aq your -i 1olok. Yavni s/k jay zaq no2etki6 vitk, woz nobate 5a8i wezg. Xeli waxte no2etkien c/bas ya -aq v=r=te yemRead More →