Name : admin

Email : gulmitwala@gmail.com

Doman

Doman

Da spo δasti yi doman Ya doman lale Yoman Da doman lalu johar Da doman ilmet hunar Da doman baxte šiša Da doman aqle duṣ̌ta Da doman gʉlve xʉšbʉ Da doman amne yombʉ Da doman dʉr hi dʉr Da doman nʉr hi nʉr Da doman amnet rohat Da doman aqle...

Read more