Month: April 2015

X̌ik zikə website

Qəsa – Yi Bodыr Kuh Sənakə Kuzg “Hasan Jonə” Məṣ̌ən

Wuzəm cə x̌ы digar mыlkə hmarovən bu soat tər mis sək K-2 sar γ̌atə. Woz čizer ki yi muloziməm tu, skam sыmba ki wuz skəm sar haləm yave didiγ̌em, ra ben jald ne x̌aməm. Bas hada mыlungəm waṣ̌kiγ̌ə wajahən x̌ы dast muza xaṣ̌t x̌ə sыngem vitə. Tabibvə ca wajahen ẓ̌ы bu yangl resn. Hayem qəsayi Pokistonə…
Read more

Pokistone Lup Wazeere Geelte Dowra

Pokistone Lup Wazir, Nawaz Šarife Geelte yi rwore dowra kert. Hayem muqayi dǝ xalgven xitob kert x̌e hayem zel ilonvi kert: Kʉnjʉδet Nagerep č̣ǝto č̣ǝto zila gon. Cemen bišxaep Kharmanget Šigar be ṣ̌eɣ̌d zilayišt wocen. Cǝbur wist billion rupyaep sǝk Skarduet Jaɣloṭ mulung fǝdeke kǝṣ̌oδiɣ̌ xarč wost. Dǝ Henʒalep yi ṣ̌eɣ̌d barq xona gon. Pokistonet…
Read more