Name : admin

Email : gulmitwala@gmail.com

Baba Ghundi Festival-Chipursan

Baba Ghundi Festival-Chipursan

Dǝ Čipursan, Gojal yezi bu rorʉng Bobo ɣundi Mela tǝr yand niyeṣ̌te. Yem Mela Čipursan Muqomi Taraqi Idorae AKRSP woz hukumate δast yorien zǝv vetu.  Hadem meylaev cǝ Afɣonistonen be bayguyve, tijorve woz hunarmandišt westu. Hadem meylaev Bʉzkaši, jǝgunen bǝšxa digar riwoyati guyboziye muqobilaišt vite. Can bišxa soz nawoz woz...

Read more