Al Amyn Model School Gulmite x̌ʉ ṣ̌eɣ̌d tolimi sole hat ce ECD yen rex̌k Naw jǝmoat batk doxilahe ilonev x̌etk. Xohišmand tat naništẹ̌ doxila form ca Skule daftaren gutake bas wezin. Doxila ṭesṭ woz inṭerviewep yem muye Wiste Panʒ (25) torixer wost.Read More →

Samina Beg, kumdi ki nung niyeṣ̌k kuh sǝnak kʉzg woz dʉnyowe cǝ khux̌ten bʉland kuh Mount Avrest sar x̌ak kʉzg Pokistone awalʉng woz wir x̌ʉynani teya, hayem waxteṣ̌ dǝ Ṣingṣal kuh sǝnak kʉzg x̌ʉynanve yi gruhe sarkardagiyeṣ̌ cart. Yeme bobat mazeed joyne  hat tayin carit… GEO TV Pamir TimesRead More →

Šohid e Yaxsuzi yi baf šoyir woz bayd guy. Šohide taluqi ce Barjangalen, Ṣ̌iqamanen. Yoweṣ̌ ro X̌ikwor ny, balki Khuwar, Ṣ̌ena, Urdu, English, Arabi woz Forsi zikreṣ̌ be ɣa xʉšrʉy bayd x̌and. Yowe bu xʉšrʉy bayeveṣ̌ save xizmater piš caren. Yem Ẓ̌ʉ Dil _______________________________________________ Miyoane Šab Yem Bidori Ko ČizerRead More →