Diror Ali yi X̌ik aks gir woz taqiq kor. Yowe nix̌itk haya aksve National Geographic sǝk x̌o web siṭe zǝv vetk. Yowe nix̌itk haya xʉšruy aksve tayin hat National Geographic tayinit.Read More →