Hozir Imom, Noor Mowlona Shoh Karim Al Hussaini, Čitror woz Geelt Baltistone Jǝmoateri x̌ʉ Dimond Jubileeye darbore šarf baxšiš kert. Yem darborištev dǝ Garmčašma, Buni, Tawuz woz Aliabod vite. Hadem muqayi Hozirm Imome sǝk x̌ʉ muridve zur dix̌tk ki hukmate waxte wafodor halit woz de digar maslkven vʉruʉtiɣ̌e xiṣ̌iɣ̌ qoyumRead More →

KADO, kumdi ki dǝ kʉnjʉδ taraqiye yi idora teya IFC World Banke madadni dǝ Gulmit, Aliabod woz Nosirabod sǝk pokiza tǝwanoyi yi xǝbar rǝδore yi rworong ruydode ehtemomi x̌etu. Hadem muqaev xalgve dǝ kʉnjʉδ barqe xǝrob holote made nazar sǝk yire voyn čorj wocn x̌e naɣ̌d la cǝ barqen beɣerRead More →

Dǝ Aliabod, Kʉnjʉδ Wakhi Language Forum, X̌ik Zǝbone qǝlamkor woz sohebe adabve yi maraka, vite. Hadem marakaev sǝk X̌ikwor zike rasmulxat, qǝlamkoriye andoz woz yem zike tǝr pʉrʉt yondake hat yi idorahe bobatev ki kum uburi kameṭev dǝ Passu qoyum x̌etu, yave x̌ʉ yark dǝ marakahe pʉrʉt piš kert. SǝkemRead More →