Name : admin

Email : gulmitwala@gmail.com

Hazir Imome Diamond Jubilee Darbor

Hazir Imome Diamond Jubilee Darbor

Hozir Imom, Noor Mowlona Shoh Karim Al Hussaini, Čitror woz Geelt Baltistone Jǝmoateri x̌ʉ Dimond Jubileeye darbore šarf baxšiš kert. Yem darborištev dǝ Garmčašma, Buni, Tawuz woz Aliabod vite. Hadem muqayi Hozirm Imome sǝk x̌ʉ muridve zur dix̌tk ki hukmate waxte wafodor halit woz de digar maslkven vʉruʉtiɣ̌e xiṣ̌iɣ̌ qoyum...

Read more
KADO IFC Numoiš

KADO IFC Numoiš

KADO, kumdi ki dǝ kʉnjʉδ taraqiye yi idora teya IFC World Banke madadni dǝ Gulmit, Aliabod woz Nosirabod sǝk pokiza tǝwanoyi yi xǝbar rǝδore yi rworong ruydode ehtemomi x̌etu. Hadem muqaev xalgve dǝ kʉnjʉδ barqe xǝrob holote made nazar sǝk yire voyn čorj wocn x̌e naɣ̌d la cǝ barqen beɣer...

Read more
X̌ik Qǝlamkorve Maraka

X̌ik Qǝlamkorve Maraka

Dǝ Aliabod, Kʉnjʉδ Wakhi Language Forum, X̌ik Zǝbone qǝlamkor woz sohebe adabve yi maraka, vite. Hadem marakaev sǝk X̌ikwor zike rasmulxat, qǝlamkoriye andoz woz yem zike tǝr pʉrʉt yondake hat yi idorahe bobatev ki kum uburi kameṭev dǝ Passu qoyum x̌etu, yave x̌ʉ yark dǝ marakahe pʉrʉt piš kert. Sǝkem...

Read more