Month: March 2018

X̌ik zikə website

Ishkoman Wakhi Welfare Organization Karachi ye Marka

Karači Pokiston: Yezi Ishkoman Wakhi Welfare Organization (IWWO), yoy Ṣ̌iqamane X̌ikve Behbude Idora, dǝ ṣ̌are Karači yi maraka lekert. Hadem marakaev X̌ikve lup tǝdode širkat kert woz yeme maqsad talime meydone bobat ogohi, X̌ikwor zike tariq wo tarvwej, sǝqofate tariqi bobat serk cǝ meren qisaen qiti qiti Gojalet Šiqamane X̌ikver dǝlmanen niyʉδe woz cǝ lǝmanne…
Read more

Wakhi Tajik Culture Association (WTCA), Tanzim Sozi

Wakhi Tajik Culture Association (WTCA), kumdi ki X̌ikve yi sǝqofati numoyinda idora tey, ṣ̌eɣ̌ ohdedorvev muqǝrar kert. Yave taqǝruri dǝ Gulmit dǝ idorahe yi maraka vite. Hadem marakaev Kʉnjʉδ woz Ṣ̌iqamanen X̌ik yʉrt dorve, adibve woz šoirve širkat kert. Da marakaev mutafiqa towrer yem feysla kert ki cǝ sarnep yem idora sǝk puδ kaṭen woz…
Read more

Taɣ̌me Rasm

Yezi dǝ Gulmit Taɣ̌me rasm šexste. Taɣ̌mi zǝrhate yarke šogʉn woz bǝhoriye wuzayne iloni. Yeme aks bandieṣ̌ save xizmat drem piš caren.   Yem rasme bobat mazid joyne hat Gule Gulmite Facebbook tayin carit.