Islomabod Adabi Jalasa

Islomabod Adabi Jalasa

Islomabod, Pokiston: Islomabod Adabi Jalasa d/ Pokistone poyaye taxt Islomabod t/r yand niye9te. Hadem jalasaev ce putun Pokistonen nung niye9k adeebve 8irkat kert. Camven bi8xa }ik zike nung niye9k adeeb, 8oir, usto4 woz mahire taleem Nazir Ahmad B=lb=l be dem jalasa }ik zike numoyindagi kert. Hayem muqaer B=lb=le ]= kalom pi8 kert woz yowev 5a xu9 kert 1izer ki yem zik khu]ter 9e6d tu.

 S/k BBC Urdu yem jalasae aks tayinit. Akse Jalasa