Mʉboraki Woxoniye Ajoyib Xona

Mʉboraki Woxoniye Ajoyib Xona

M=boraki Woxoni yoy M=borak Qadam Waxoni yi Ismoyli sufi 8oir, usto4, sitora 8inos, woz yi Ismoili olim tu. Wu4gev save halak woz yark ]ake jayerev yi x=8ruy ajoyib xonae surat 4etk, wozev tame nunget yarken yowe z/vvetk. Tame nungen hayem ajoyib xonayi d/ Badax8one Yamg nung diyor. Yem ajoyib xonae aks drem tayinit.

Dremi yem q/sa be qobile ziker ki Idoraye Talimate Ismoli Londone yi olim, oqaye Abdulmomad Iloliyove s/k Muboraki Woxonie yar serk ce meren taqiq ]etk woz yi kitobi be niv8etk. Ya kitobe bobat di8ne hat hadrem pax1 carit.