Taraqi Woz Tabdili

X̌ik zikə website

Taraqi Woz Tabdili

}iki }ikwore D=8man Vitk

Nazir Ahmad B=lb=l

 

D/ m=lki woz yi q/rqan vitk
}iki }ikwore d=8man vitk

Yi zae nan ]/nak ne di8t
D/ zinda nan ni bi nan vitk

*/loyinem s/k xalge zik
>= tate ziki 8=mban vitk

Kitobi 4et ]e ya8i de<d
!iri payle[ ko ya8tan vitk

Tre desti p=9, tre sar 8ani
>= 4e6di 1ir ko kitkan vitk

_aqi hol hol, -aqi 7ol7ol
>= petri 1ir ko p=ndan vitk

}= moyi xub ro5an di]tk
>= be1i 1ir <= xiryan vitk

Po ruhe rangi 9=w p/rvetk
Sk/ jismi xub 1ikan vitk

Ye B=lb=l 8ov hal tayin
T/mo8o car to xalgeve

!izi tatay, 1izi 5=lbay
D/ wu4ge rori r=9an vitk