Xuynan

Xuynan

RB

X̌ʉynani kamzor
X̌ʉynani yi boj
Nasti zik
Nəyi zabon

X̌ʉynanvni aqal nast
δayi yowə iloj

Ẓ̌ʉ nani X̌ʉynan
Yowə lavzi khingar
Damə puδi darbor

Ẓ̌ʉ nani X̌ʉynan
Damə duri dʉnyo
Damə puzʉvi daryo

Ẓ̌ʉ nani x̌ʉynan
Jannati daamə pʉδ
Yowə pʉzʉvi ẓ̌ʉ soz

Yem x̌ʉynan ki nə tiwetʉ
Dʉnyo vitʉ
Yi sazo

About author

admin

gulmitwala@gmail.com