Oni Oni Ya Nanep Ɣ̌ird

Oni Oni Ya Nanep Ɣ̌ird

Qǝdeemung X̌ikwor bayd Oni oni ya nanep ɣ̌ird. Sǝdoyi voč Nasib Sultonen.

Yem bayde bobati yem žindag mašur.

Yemi haya waxte qǝsa kum waxt ki dǝ Gojal X̌ikve obodi ɣa kam tu. Afgarčet Šingšal X̌ikišt obod tu. Damven qiti qiti Qǝrɣezištveṣ̌ be albat tu, woz kifče mulungeṣ̌ lǝman din werɣ̌ne. Bayoni yem ki Šingšalni yi pičoδe tuy vitk pǝ Afgarč. Ṣ̌oni lagi ki ce waxt Afgarč ɣ̌ǝtetka haya purzi bixǝbar Qǝrɣezve ska tuye xun hamla x̌etk. Mirdinavev sǝk din vitk, woz ta xunev c̣reng. Ṣ̌oniyet bidɣ̌anzev pǝ ɣ̌anʒ tiwetk. Tumrer ya Bidɣ̌anʒe x̌aṣ̌ albat x̌ʉ sǝtex̌ tra ɣ̌anʒe dari ʒiɣ̌en tra bar nix̌itk. Bidɣ̌anʒe niwizne waxt ska kute dawren bu qǝrʉt mǝ kaf x̌etk x̌e rʉwʉni vitk x̌ʉ tat xun. Dra ɣ̌taker ya pʉδištev jilbʉq diyetk woz cǝ wuzakni albat amonat x̌etk. Yandi ya nane yo sǝtowetket yem baydi x̌ǝnetk.

Xǝyol wereṣ̌t ki dremi yem bayd mukamal nast.


About author

admin

gulmitwala@gmail.com