Laylat Al-Qadr

Laylat Al-Qadri Arabi zike yi lavz woz dǝ X̌ikwor ziki yeme hateṣ̌ Qadare Naɣ̌de lav brobar wizit. Ammo jay jaye X̌ikišteṣ̌ be yemer Laylat Al-Qadre lavz istimol caren.

Islmoi torixe mutobiqi yem haya naɣ̌d dǝ kum ki sǝk pok peɣambar, Hazrat Muhammad Mustafo (Skam woz skame ol, drud woz salom hʉmʉyt) Xʉδowande zul jalole ɣ̌ǝnaen Qur’on sǝk xǝmak vite.

Xʉδowandeṣ̌ dǝ Qur’on yem naɣ̌de bobat farmon cart ki, yem naɣ̌di cǝ hǝzor ho naɣ̌den avzal woz yem k hǝdem naɣ̌deṣ̌ firištaet pok ruhišt x̌ʉ parwardigore hukmen sǝk ruye zamin xamen. Woz yem haɣ̌de sahare batk salomati. Kʉl olame musulmoništeṣ̌ yem naɣ̌d dǝ Riceɣ̌e muye oxiri δas rǝwore tok rǝworveṣ̌ sǝma caren. Šiya Islomeṣ̌ Mawlo Ali (skam durud woz salom) farmone mutobiq Šiya Musulmoništeṣ̌ yem rǝwor dem muye Wiste Tru, 23, hisober šexsʉven. Yem naɣ̌deṣ̌ ibodat woz X̌uδowande hʉzureṣ̌ du’wo guzori meṣ̌ šexsuven.

Yeme bobat serk cǝ meren joyne hat dem dest yem tak paxčit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *