Association for Social Welfare & Educational Development (ASWED) Čipursǝn, kumdi ki dǝ Kǝroči Čipursan Gojale tolib ilmve yi mǝdadgor idora he zere ehtimom yi rang bǝ rang ṣ̌um , Yi Ṣ̌um Akobrinve Nungen zavde. Hademev cǝ Geelt Baltiston woz Čitroren xalvev dǝwat δetu. Yeme maqsad yem iloqahe xalgver yi muqaWoz…