the.ismaili

WAKHI.ORG ɣ̌ǝna Imome Zǝmon, Hazrat Imom Šoh Karim Al Hussaini Oɣo Xone solgirahe munasibaten ɣafč ɣafč muborakbodi qǝbʉl carit. Dʉwoyi ki Imome Zǝmon yem rǝwore barkaten har yiwer xʉši nasib cart. Yem rǝworeṣ̌ skaker yi muqa rand ki sak dǝ x̌ʉ Imomen x̌ʉ ruhoni woz dʉnyawi xiṣ̌iɣ̌e kumdeṣ̌ ki harWoz…

Žindag Guy: Husniya Davlatyor (Ce Pomir, Tojikistonən) Muqa: Tǝr nǝṣ̌k Zikve Ceng Soxt Pǝšʉwen- How to Revive a Fading Language (Micropolis) At the Green Space (Brooklyn, New York) X̌ikwor Žindag X̌ikwor Žindag Performer: Husniya Davlatyor (Ce Pomir, Tojikistonən)During: How to Revive a Fading Language (Micropolis)At the Green Space (Brooklyn, NewWoz…