Šingšal Gojale Ajmal Mirzower Xʉδowande yi yagona taxliqi kerc δetk. Ce kudaki ken yoweṣ̌ raxt raxte mošinve tiyor x̌ake kušiš kert. Yowe beč Muzafar Din sohib, kuyi ki yez wuδg AKRSP GM, sǝk x̌ʉ Facebookeṣ̌ yowe yarke bobat nivišt ki Ajmale taxliqi yarkve mulungi sǝk yupk barq peydo x̌ake mošinWoz…

Geelt Baltistonen Šaδ Police afsarvev Aqwome Mutahidae aman bǝrqror lǝcerne hada dastaeverv muntaxab x̌etk. Cemeve mulungni Inspekṭer Husan Zareen ce Gulmit Gojalen woz Sub Inspekṭer Wazir Karim Ayazi ce Immit Ṣ̌iqamalen. Yem afsarištep de Haiti, Sudan, North Sudan woz Bosnia aman amon bǝrqror lecerne hat yark caren. Wakhi.orge ɣ̌ǝneṣ̌ sakWoz…