WTCA buyʉng nišast Geelt ṣ̌ar halak kʉzg nǝwjǝwonve meṣ̌en vite. Hadem nišastev WATCA zimidorve idora tǝr pʉrʉt yarkve bobabat dǝ jǝwonven qǝsa kert, woz yave xǝyolev malʉm kert. Jǝwonve, kumdveṣ̌ ki diyor diyore zǝzest idorave numoyandgiveṣ̌ kert, WTCA ṣ̌eɣ̌d qǝdame sǝtoweṣ̌iɣ̌ev kert woz dǝ idoraen qiti tuk x̌e X̌ik sǝqofateWoz…

Kʉnjʉδ: Ismaili Volunteers Corps Gojale lup jǝlasa dǝ Gulmit vite. Yem jǝlasaev dǝ Valenṭere sad sola jǝšne bobat zǝv vetu. Hadem jǝlasaev cǝ Ṣ̌iṣ̌katǝen rex̣̌k Pasu betken mirdina woz x̌ʉynan valenṭerve širkat kert. Hadem jǝlasaev rang range progromve piš kert, can bǝšxaev yurtet jǝmoate xizmat x̌ake jǝzba can be ziyotWoz…

Yezi dǝ Geelt, Wakhi Tajik Cultural Association (WTCA), yi marka vite. Hademev cǝ Čipursa, Šingšalen rex̌k Ṣ̌iqamale X̌ikve širkat kert. Yem marakae sǝdorat, WTCA sadr oqoye Sarwar Xone kert. Hademev sǝk Cʉbʉr nukta serk cǝ meren qǝsa kert: Sadr oqoye Šokat Ali istifa. Moliyoti audiṭ reporṭ. Idorae qonuni heysiyat wozWoz…

the.ismaili

WAKHI.ORG ɣ̌ǝna Imome Zǝmon, Hazrat Imom Šoh Karim Al Hussaini Oɣo Xone solgirahe munasibaten ɣafč ɣafč muborakbodi qǝbʉl carit. Dʉwoyi ki Imome Zǝmon yem rǝwore barkaten har yiwer xʉši nasib cart. Yem rǝworeṣ̌ skaker yi muqa rand ki sak dǝ x̌ʉ Imomen x̌ʉ ruhoni woz dʉnyawi xiṣ̌iɣ̌e kumdeṣ̌ ki harWoz…