Karakoram Area Development Organization (KADO) kumdi ki dǝ Kʉnjʉδ yi taraqi idora tey yez wuδge holote pešnazar dǝ HiMaT Indigenous Leadership & Development progrome dest 529 sikulive mʉysare fees hat 800,000 (Hat Lag) rupya atya jama kert x̌e Regional Education Board  Hunza (REBH) hawola yi kert. Yem atya HiMaTe JudieWoz…

Pʉtʉn dʉnyowe jǝnaw dǝ Geelt Baltistoni be Corona bimoriɣ̌eṣ̌ rǝwor cǝ rǝworen werextet reṣ̌teṣ̌. Geelt ṣ̌ari cem bimoriɣ̌en cǝ digar iloqave nisbat ziyot mutosir. Yem waxti dǝ Geelt 103 xalgištev yem viruse baxṣ̌ vitk, woz sǝk ilojev. Kʉnjʉδi be marizve todod dǝ 13 ɣ̌ǝtetk.Woz…