Pʉtʉn Dʉnyowe X̌ik Mʉrdʉmer Cǝ WAKHI.ORG ɣ̌ǝna pʉzʉve gleciɣ̌en Noor Xʉδowand, Noor Mowlono Šoh Karime Taxt Našiniye Rǝwor Mʉborak Duwoyi ki Imome Du Jǝhon yem rǝwore Tufail spo muškilve oson cart woz hamiš dǝ x̌ʉ Noore soya sake nigah cart. ISMAILI TV Jašne Taxt Našiniye Barnoma Tayin X̌ak Me Rumṣ̌it.Woz…