Murxun, Gojal: Yeze dǝ Murxun diyor jǝwonve mulung dǝ saxt sʉriɣ̌en Xunžǝrave dǝryo wuzan kerčiɣ̌e muqobila šexeste. Hǝdem mʉqobilaev cǝ pʉtʉn Kʉnjʉδen Busit wuzan krčve hisa dori kert, woz pǝr yašcǝ pǝtyax̌k wocne hǝdem sʉriɣ̌nev muqobila kert. Yeme bobat aks bandi tayin x̌aker PamirTimes tayinit. PAMIR TIMES: Swimming competition inWoz…