Geelt Baltistone jay jayi rex̌kung tru rǝworen zarbin zem niɣ̌afk. Geel ṣ̌ari, yoder awalʉng gǝdor, 3 inch zem niyeng woz ɣaleṣ̌ dix̌t. Gojal, Ṣ̌iqaman, Darkut, Bruɣili zem cǝ 1 averten rex̌k 2 haret batk zem niyeng. Zeme wajani jay jay fǝdekišt be band vitk woz xalgištev pe xun band. Obo hǝwowe makma, GBDMA, mutobiq yem zemep bu rǝwor batk haʒeng dix̌t. Yave mutobiq wuč Kʉnjʉδi cǝ kʉx̌ten ɣafč, 14 Inch tru hǝverten sǝk sar, zem niyeng.

Bruɣilen Akram Ali Šowe mutobiq tǝ drayi ce bu hareten be sǝk sar zem diyetk wo kux̌tev pǝ xun band.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *