Raja Bǝhodur Xon wuδg sihate xǝrobiye wǝjahen 88 sole ʉmreri amonat kert. Raja sohib Gojale yi siyosi woz sǝmoji qǝowar xalg tu. Yow zila councile Čermene hesiyaten iloqahe tariqiyi yi bʉnyodi kirdor ado x̌etk. Can bišxa yʉrte yark woz jǝmoti idorave yarkeṣ̌ hamiš yo tǝr pʉrʉt niyeṣ̌te, wuz tageṣ̌ taxri ne kert. Aga Khan Health Boarde čiyermane hysiyatni yowe kirdor sǝtoweṣ̌iye qobil. Hunza Marcopolo Inn hotale zaryani dǝ iloqa siyohate tǝr pʉrʉt yundaker be yowen yi lup kirdor wurex̌k. X̌ik sǝqofate mašuri hat yowe dǝ x̌ʉ khona xun awalung Lok Virsa Ajoyib xonai be qoyum kert. Hǝdem ajoyib xona yowe X̌ikve sǝqofati luqpar, qǝča kubon, zǝrhate somon woz digar somonvi lekerk.

Gulmite Ajoyib Xona

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *