Bu rǝwor tǝrmisen yi xǝbar kǝṣ̌en ki dʉnyowen qiti qiti dǝ spo diyorvev be pʉzʉve rǝwor šexsovd. Hayem rǝworeṣ̌ har sol Sitambare 29 torix šexsuven. Yeme maqsad xalgver yem peɣom rǝδo tu ki Dǝ X̌ʉ Pʉzʉve Heṣ̌ Wocit. Yeme maqsadi xalgver pʉzʉve rang range bimoriven xalgve ogo x̌ak. Taraqiyet osoyišven qiti qiti tangiyet nojuriɣ̌išt be bi had wezg. Yemve sǝk spo pʉzʉv ki kum čoṭ kǝṭetk saken can bi pǝrwowe rang. Sakeṣ̌ yez wuδg dǝ x̌ʉ diyorve winen ki jǝwoništeṣ̌ bixǝbar wuč wocen. Woz spo iloqayi yem mawte yi lup sabab. Dʉnyowe lu lup idoraišteṣ̌ skem yark caren woz hamiš xalgvǝreṣ̌ yeme bobat, cemen x̌ate mehfuz lǝcerne bobateṣ̌ kǝnaw carnet halneṣ̌. Yemi ɣa lozim ki sǝkamve kǝnaw č̣awen woz dǝ x̌ʉ pʉzʉve heṣ̌ wocen.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *