Šǝtʉbar Pǝryene Tilwisa

Gulmite yurte wuδg Geelt-Baltistone makmae siyohat woz WWF P molim madaden Čʉmʉngʉlen Šǝtʉbar batken pǝryen x̌ake tilwisa oɣoz kert. Yem tilwisae maqsadi dǝ diyor siyahate tǝr pʉrʉt yundak woz Gulmite xalgver Šǝtʉbar reč̣ner osoni x̌ak.

Šǝtʉbari Gulmit diyor yi mašur yaz woz tobiston muyeṣ̌ xalgišt x̌ʉ mol hol be ta yunden. Can bišxayi tem yaz Viẓ̌ik be arzon woz diyore hateṣ̌ yupk be tem yazen wizit.


Hayem tilwisa bobaten Aliamade hayem khabar tayin carit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *