X̌ik Zike Šoirve Bobat

Sake xeli waxt tǝrmis X̌ikwor Zike Šoirve bobat yi online survey form sǝk spo Facebook kǝṭetu, magam ro tru šoire x̌u yarke bobat saker bukor haya malumat sǝtet. Yi loy woz hadem ʉmiden ki yem lopyem sašt yem form serk ce meren pur carit taki sak skem spo website save bobat woz save yarket bobatep yi nivišne silsila oɣoz caren.

Dem dest δetk skem linkev ki reɣ̌de x̌e spo yarke tǝrpurut yundake hat dǝsaken ham rikob wocit.

X̌ikwor Zike Šoirve Bobat

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *