Kǝranči: Students Aid Society, kumdev ki de sol 1990 dǝ Karanči ṣ̌ar wujuder wuzmetu, we zere ehtimom Cʉbʉrʉmg Jǝwonve camp tǝr yand niyeṣ̌te. Hadem campev cǝ pʉtʉn Gojalen 82 jǝwonve hisa deẓ̌d woz waxte mutobiq komyobi meṣ̌ zindagi tǝr pʉrʉt yundake hunarvev yeax̌k vite. Yeme bobat mazid malumate hat PamirRead More →