Sticky

Xeli sol tǝrmis UNESCO, kumdi ki aqwome mutahida yi idora, xǝbari δetu ki X̌ikwor zikep wuzayne 25 soler per digar lu lup zikišt pǝr pʉδ din. Saker ya waxt yem yi liqliqa sǝδoyde. Sake tumer tram x̌ʉ ɣ̌iṣ̌ ne gox̌t. Magam wuδgi saker ʒaq ʒaq masus sǝk wocen vitk kiRead More →

Wuδge batken x̌ikwor zik yi no molum zik wurex̌tu, woz yem xiyol tu ki dem ziki sak adab čiz yark ne vitk. Magam zengi be nast. Cemen termisev skem spo zikev γafčyark x̌etk. Wuz tramve cebas ne reč̣em albata yem zurur drem nivšem ki yem alif be maẓ̌e ce GurinbargetRead More →

Dǝ Aliabod, Kʉnjʉδ Wakhi Language Forum, X̌ik Zǝbone qǝlamkor woz sohebe adabve yi maraka, vite. Hadem marakaev sǝk X̌ikwor zike rasmulxat, qǝlamkoriye andoz woz yem zike tǝr pʉrʉt yondake hat yi idorahe bobatev ki kum uburi kameṭev dǝ Passu qoyum x̌etu, yave x̌ʉ yark dǝ marakahe pʉrʉt piš kert. SǝkemRead More →