Wuδeṣ̌ Šiya Islom Lailatul Qadar, yoy Qadre Naɣ̌d, ɣa aqidat woz ihtrom meṣ̌ šexsuvd. Yem naɣ̌deṣ̌ aqidatmandišt dǝ girya wo zori woz Xuδowande yoden remin. Lailatul Qadri Arabi zike lavz woz spo zikeṣ̌ yemer matlab Qadre Naɣ̌d niviwizd. Yem naɣ̌de bobateṣ̌ dǝ Quron wizit ki yemi cǝ hǝzor naɣ̌ven lup,Read More →