wakhi.org

AKYSB Heritage Discovery Tour

Aga Khan Youth & Supports Board (AKYSB) Pokistone Heritage Discovery Tour (Sǝqofat Č̣ʉrne Gašt) dest Tru-wist jǝwonve dǝ Gulmit Bʉlbʉlik maktabe mosiqiyev wezde woz draev yaver yem maktabe maqsad woz yarkve bobat piškori δet. Can bišxaev Bʉlbʉlike baydguyve wezg mehmonver bayd guyi be kert.

Woz Joyit

Eid-e-Гadeer

Eid-e-Гadeer (عید غدیر), Šiya Islome aqidae mutobit, Pok Peɣambar ki ce waxt x̌ʉ oxiri hajen pǝšete, Xʉδowande ɣ̌ǝna skam Wahi xamde. Ya wahi yem rang tu, یٰۤاَیُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَاۤ اُنْزِلَ اِلَیْكَ مِنْ رَّبِّكَؕ- وَ اِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهٗؕ-وَ اللّٰهُ یَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔  “Ay Peɣambar, ɣ̌atuv dǝ xalgve hǝya peyɣom kumdi ki ti…

Woz Joyit

X̌ikwor Zǝbon Yarkišt

Sǝk X̌ikwor zǝboni wuδge batk ɣa ziyot yarki vitk. X̌ikve x̌at sǝk nivišnen ziyot sǝk aksbandi woz filimbardori ye yarkev zur diyetk woz yem tǝr nǝṣ̌ak zǝboner tahafuz rǝδor woz tǝr pʉrut ṣ̌icʉvner ɣa yarkev x̌etk. Endangered Language Alliance kumdeṣ̌ ki sǝk zike tahafuz yark cart, dǝ x̌ʉ yi tilwisayi sǝkem spo zik yarker yori…

Woz Joyit

Muy Safeedve Hat Range Bǝhore Yus

Bʉlbʉlik Haritage Center Gulmite dǝ Kumaris Gulmit buzurgve hat yi rang bǝ rang Bǝhore yusev zavovd. Yeme maqsad diyore Buzurgver yi šuɣǝl woz yuse muqa rǝδor woz bǝhoriyet xʉš omadan x̌aker tu. Dǝm ev mosiqi woz Bʉlbʉlike bayd guyve x̌ʉ hunaren buzurgverev xʉšiye moqa δet. Maktabe zave be hǝdem progrom x̌ʉ buzurgve meṣ̌ dilsuziɣ̌ kert….

Woz Joyit

Zik Nǝṣ̌akni Čiz Matlab

Zik ki naṣ̌te yaneṣ̌ cereng wost? He ceng ney. Yem X̌ǝnaki oson, magam yemi zur. zik ki naṣ̌te yi torixeṣ̌ naṣ̌t, yi qowmeṣ̌ naṣ̌, yi sǝqofateṣ̌ naṣ̌t, yi dowreṣ̌ naṣ̌, yi rǝweṣ̌eṣ̌ naṣ̌t, yi bǝyoneṣ̌ naṣ̌t… X̌ikwor ziki be haʒi rang yi šǝnoxt. X̌ikištev pǝ x̌ʉ zik matal, yet ki naṣ̌te yemištep x̌at ken naṣ̌en.

Woz Joyit