X̌ikwor Zǝbon Yarkišt

Sǝk X̌ikwor zǝboni wuδge batk ɣa ziyot yarki vitk. X̌ikve x̌at sǝk nivišnen ziyot sǝk aksbandi woz filimbardori ye yarkev zur diyetk woz yem tǝr nǝṣ̌ak zǝboner tahafuz rǝδor woz tǝr pʉrut ṣ̌icʉvner ɣa yarkev x̌etk. Endangered Language Alliance kumdeṣ̌ ki sǝk zike tahafuz yark cart, dǝ x̌ʉ yi tilwisayi sǝkem spo zik yarker yori…

Woz Joyit

Zik Nǝṣ̌akni Čiz Matlab

Zik ki naṣ̌te yaneṣ̌ cereng wost? He ceng ney. Yem X̌ǝnaki oson, magam yemi zur. zik ki naṣ̌te yi torixeṣ̌ naṣ̌t, yi qowmeṣ̌ naṣ̌, yi sǝqofateṣ̌ naṣ̌t, yi dowreṣ̌ naṣ̌, yi rǝweṣ̌eṣ̌ naṣ̌t, yi bǝyoneṣ̌ naṣ̌t… X̌ikwor ziki be haʒi rang yi šǝnoxt. X̌ikištev pǝ x̌ʉ zik matal, yet ki naṣ̌te yemištep x̌at ken naṣ̌en.

Woz Joyit